Yusuf Mansur

Keutamaan Hafal Al-Quran

 

Ada baiknya, kita mengetahui keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran agar menambah semangat kita dalam menghafal.

Al-Quran akan menjadi penolong/syafa’at bagi penghafal. Dari Abi Umamah ra. ia berkata “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Bacalah olehmu Al-Quran,sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafa’at pada hari kiamat bagi para pembacanya/penghafalnya”(HR.Muslim)

Nabi Saw memberikan amanat pada para hafizh dengan engangkatnya sebagai pemimpin delegasi.

Nikmat mampu menghafal Al Qur’an sama dengan nikmat kenabian, bedanya ia tidak mendapatkan wahyu, “Barangsiapa yang membaca (hafal) Al-Quran, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diwahyukan padanya” (HR.Hakim)

Seorang hafizh Al Quran adalah orang yang mendapatkan Tasyrif nabawi (Penghargaan khusus dari Nabi Saw).

Rasul mendahulukan pemakamannya. “Adalah Nabi mengumpulkan diantara orang syuhada Uhud, kemudian beliau bersabda, “Manakah diantara keduanya yang lebih banyak hafal Quran, ketika ditunjuk kpada salah satunya, maka Beliau mendahulukan pemakamannya di liang lahat.” (HR.Bukhari)

Hafizh Quran adalah keluarga Allah yang berada di atas bumi. “Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia” Para sahabat bertanya, “Siapakah mereka ya Rasulullah?” Rasul menjawab“ Para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihan-Nya.”(HR. Ahmad)

Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan 2 jubah (kemuliaan) yang tidak pernah didapatkan di dunia.

Kepada hafizh Al-Quran, Rasul SAW menetapkan berhak menjadi imam shalat berjama’ah.

Hafal Al-Quran merupakan bekalan paling baik. Sabda Rasulullah SAW, “Daripada Jabir bin Nufair, katanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya kamu tidak akan kembali menghadap Allah dengan membawa sesuatu yang paling baik dari pada sesuatu yang berasal daripada-Nya yaitu Al-Quran

Begitu banyak keutamaan menghafal Al-Quran, semoga Allah SWT memberikan kita semua kemudahan dalam menghafalkan dan mengamalkannya. aamiin

sumber image:republika.co.id

Exit mobile version