Tagged: jalan

20

Jalan Yang Saya Suka

Ini cara yang paling saya sukai. Cara ini cara orang sabar, tekun, rajin. Kalah dah orang pinter. Kadang pinter, cepet hafal. Tapi lupa. Dengan disabarin, ditekunin, dirajinin, hafalan jadi tidak mudah lupa.