Tagged: penyakit

9

Bahaya Ghibah

Apa itu ghibah? Ketika ngkau menyebutkan dan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain.