Tagged: Wudhu

14

Jaga Wudhu

Ayat-ayat Quran, ayat-ayat yang merupakan Kalamullaah, kitab suci, firman-Nya yang suci, hendaknya dalam keadaan suci juga.